Reflekterat och mediterat

JAG HÖRDE OM EN FÖRSAMLING DÄR MAN HADE TEMAT: VÅRA SINNEN.

I församlingens närhet fanns en sköterska på en ögonklinik, som man samtalade med i gudstjänsten.

Läs mer...

Aktuellt

onsdag 30 juli kl 18:00 - 19:00
Samtal i sommarkvällen

söndag 3 augusti kl 10:00 - 11:00
GUDSTJÄNST

söndag 10 augusti kl 10:00 - 11:15
GUDSTJÄNST med nattvard

söndag 17 augusti kl 10:00 - 11:00
GUDSTJÄNST

tisdag 19 augusti kl 18:40 - 20:40
Centrumkyrkans kör – terminsstart

fredag 22 augusti kl 19:00 - 21:30
Tonår – terminsstart

Se hela kalendern >>