Reflekterat och mediterat

JAG HÖRDE OM EN FÖRSAMLING DÄR MAN HADE TEMAT: VÅRA SINNEN.

I församlingens närhet fanns en sköterska på en ögonklinik, som man samtalade med i gudstjänsten.

Läs mer...

Aktuellt

tisdag 2 september kl 16:30 - 17:00
Körlek – terminsstart

tisdag 2 september kl 17:10 - 17:55
Barnkör – terminsstart

torsdag 4 september kl 10:30 - 11:30
Babysång – terminstart

torsdag 4 september kl 11:30 - 13:00
Sopplunch – terminsstart

söndag 7 september kl 10:00 - 11:00
GUDSTJÄNST

torsdag 11 september kl 11:30 - 13:00
Sopplunch

Se hela kalendern >>