Reflekterat och mediterat

Jesus älskade att kalla sig för Människosonen

Alltså Guds son, men som blev människa. 

Läs mer...

Aktuellt

söndag 2 november kl 10:00 - 11:00
GUDSTJÄNST

torsdag 6 november kl 11:30 - 13:00
Sopplunch

söndag 9 november kl 10:00 - 11:15
GUDSTJÄNST med nattvard

torsdag 13 november kl 11:30 - 13:00
Sopplunch

söndag 16 november kl 10:00 - 11:00
GUDSTJÄNST i Globala veckan

söndag 16 november kl 11:30 - 13:00
Samtal och frågor med Christer Daelander

Se hela kalendern >>