Reflekterat och mediterat

JAG HÖRDE OM EN FÖRSAMLING DÄR MAN HADE TEMAT: VÅRA SINNEN.

I församlingens närhet fanns en sköterska på en ögonklinik, som man samtalade med i gudstjänsten.

Läs mer...

Aktuellt

fredag 22 augusti kl 19:00 - 21:30
Tonår – terminsstart

söndag 24 augusti kl 10:00 - 11:00
GUDSTJÄNST

torsdag 28 augusti kl 18:00 - 20:00
Scout – terminsstart

söndag 31 augusti kl 10:00 - 11:00
GUDSTJÄNST

torsdag 4 september kl 10:30 - 11:30
Babysång – terminstart

torsdag 4 september kl 11:30 - 13:00
Sopplunch – terminsstart

Se hela kalendern >>