Reflekterat och mediterat

Han sade: Var inte förskräckta.

Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda. (En sammanfattning av Markusevangeliets påskdagsberättelse).

Läs mer...

Aktuellt

torsdag 24 april kl 11:30 - 13:00
Sopplunch

söndag 27 april kl 10:00 - 11:00
GUDSTJÄNST

söndag 4 maj kl 10:00 - 11:00
GUDSTJÄNST

torsdag 8 maj kl 11:30 - 13:00
Sopplunch

söndag 11 maj kl 10:00 - 11:15
GUDSTJÄNST med nattvard

torsdag 15 maj kl 11:30 - 13:00
Sopplunch

Se hela kalendern >>